Test zhdërvjelltësinë tuaj Online


Paneli i Kontrollit

Numri aktual: Sekonda:
Filloni një test të ri

Qëllimi i testit është që të klikoni të gjithë numrat, në rend ngjitës, sa më shpejt që të jetë e mundur. Nëse keni humbur sekonda të vlefshme në fillim të lojës, mund të rifilloni testin.

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.