Me mend numrin

Filloni një lojë të re

Me mend numrin - Rregullat

Me mend numrin është një lojë ku ju duhet të përdorni logjikën tuaj në mënyrë që të mendoj një numër sekret 4-shifror zgjedhur nga kompjuteri në fillim të lojës. Numri formohet me shifra nga 0 në 9; secila shifër shfaqet një herë më së shumti.

Ky numër është menduar nga ju nëpërmjet përpjekjeve të shumta. Një përpjekje konsiston në një numër të propozuar, të zgjedhur nga ju, dhe kompjuterët përgjigjen. Kompjuteri duhet t'ju tregojë, në përgjigjen e tij, sa shifra keni menduar në të njëjtin pozicion dhe sa shifra keni menduar në një pozicion tjetër.

Duke përdorur informacionin nga përgjigjet e kompjuterëve, duhet të mendoni numrin duke përdorur sa më pak lëvizje të jetë e mundur. Fat i mirë!

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.