Sheshet rrëshqitje

Është rradha juaj për të kryer lëvizjen e ardhshme...

Filloni një lojë të re

Rregullat

Squares rrëshqitje ka rregullat e mëposhtme:

  • çdo lojtar (ju dhe kompjuteri) kryen alternativë një lëvizje, duke filluar me ju
  • ju lejohet të lëvizni vetëm sheshet blu
  • kompjuteri lëviz vetëm sheshet e gjelbra
  • një veprim konsiston në kalimin e sheshit të lirë me një nga sheshet pranë tij
  • në mënyrë që të bëjë kaloni, sheshet duhet të ketë një anë të përbashkët
  • loja është e humbur nga lojtari i cili nuk mund të lëvizë

Për të zgjedhur sheshin me ngjyrë që dëshironi të lëvizni, klikoni mbi të.

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.