Nim - Rregullat

Nim është një lojë dy lojtar që përdor copa identike një linjë në disa kolona. Ju luani kundër kompjuterit. Lojtarët lëvizin alternativë. Një veprim konsiston në heqjen e pjesëve nga një kolonë e vetme; numri i pjesëve të larguara vendoset nga lojtari që bën lëvizjen.

Në mënyrë që të lëvizin, rri pezull miun mbi copa; klikoni kur doni të hiqni copa me ngjyrë të gjelbër. Loja përfundon kur nuk ka më pjesë në dispozicion. Lojtar që kryhet që veprim i fundit fiton. Fat i mirë!

Nim Online

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.