Minierat - Rregullat

Loja është e njohur edhe me emrin Minesweeper: një bord përmban bomba të caktuara, që duhet të tregohen nga lojtari. Ju mund të gjeni me një klik numrin e bombave që gjenden në sheshet e 8 fqinjëve; nëse një shesh është në një qoshe ose në margjinë e bordit, atëherë numri i fqinjëve mund të jetë më i vogël se 8.

Në mënyrë që të shënojë një shesh si të paturit e një bombë, ju mund të klikoni me të drejtë atë. Përndryshe, la klikoni atë për të gjetur numrin e bombave në sheshet fqinj.

Loja ka mbaruar kur të gjitha sheshet, bomba përjashtuar, janë zbuluar. Loja është e humbur kur ju majtë-klikoni një bombë.

Miniera

Numri i shesheve në horizontale:

Numri i shesheve në vertikale:

Filloni një lojë të re

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.