Mbledhës - Rregullat

Kjo lojë ju ndihmon të përmirësuar aftësitë tuaja shtesa matematikë! Qëllimi i lojës është që të pastrojë bordin. Nëse bordi bëhet i plotë, loja është e humbur. Në çdo hap, shifra aktuale vendoset në tabelë në një vend të lirë të treguar nga ju. Nëse shuma e shifrave në sheshet fqinje shton deri (modulo 10) në shifrën aktuale, atëherë shifra dhe fqinjët e saj pastrohen nga bordi. Fat i mirë.

Mbledhës

 

Filloni një lojë të re

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.