Kakuro

[3x3] [4x4] [5x5] [9x8] [13x13] [15x15] [20x20] [15x30] [25x25] [30x30]

Rregullat e lojës

  • të gjitha sheshet bosh duhet të jetë e mbushur me numra që variojnë 1-9.
  • shuma e çdo blloku horizontal duhet të jetë e barabartë me çelësin në të majtë të saj.
  • shuma e secilit bllok vertikal duhet të jetë e barabartë me çelësin në krye të saj.
  • asnjë numër mund të përdoret në të njëjtin bllok më shumë se një herë.
  • çdo mister ka një zgjidhje unike.

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.