Rreth Biorhythm

Një biorhythm është një model hipotetik ciklik i ndryshimeve në fiziologji, emocione dhe intelekt.

Ju mund të kontrolloni këtu tuajat, ose të llogaritni biorhythm e familjes tuaj, miqve ose bashkëpunëtorëve, nëse e dini ditëlindjen e tyre.

Biorhythm

Ditëlindja:

Dita: Muaji: Viti:  

(Lojera.com nuk ruan çdo lloj informacioni për ditëlindjen)

Kthehu tek faqja kryesore

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.