Rrëshqitë

Rregullat

Qëllimi i kësaj loje është për të bërë pikë. Ju merrni ato kur keni arritur të bëni në dërrasë e zezë 5 ose më shumë topa të së njëjtës ngjyrë të rregulluar në hapësira të njëpasnjëshme. Ju mund të lëvizni një top nga një vend i caktuar në një shesh të lirë, nëse ka një rrugë midis sheshit fillestar dhe sheshit të destinacionit. Loja mbaron kur të gjithë dërrasë e zezë është e mbushur me topa. 3 topa shfaqen rastësisht pas çdo lëvizje, por nëse rregulloni saktë topat atëherë këto eliminohen nga dërrasë e zezë dhe pikat shtesë janë marrë. Fat i mirë!

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.