Enigmë numerike
Enigmë numerike - Rregullat

Ju duhet të rregulloni numrat në rregull, nga 1 në 15. Katër numrat e parë, nga 1 në 4, duhet të porositen në rreshtin e parë, 4 numrat e ardhshëm në rreshtin e dytë dhe kështu me radhë. Në rreshtin e fundit, në të djathtë, duhet të vendoset sheshi i zbrazët.

Lëvizjet e vlefshme konsistojnë në shkëmbimin e një sheshi të numëruar me sheshin bosh Ato 2 sheshe që shkëmbehen duhet të jenë fqinjë (sheshi i numëruar duhet të vendoset në anën e majtë, të djathtë, të sipërme ose të poshtme të sheshit të zbrazët).

Fat i mirë në zgjidhjen e enigmës!

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.