Matrix thotë

Matrix thotë - Rregullat

Matrix Thotë është një lojë ku ju duhet të përdorni kujtesën tuaj për të mbushur matricën dhe për të riprodhuar një model pa gabime.

  • rendi në të cilin klikoni qelizat nuk është i rëndësishëm.
  • në mënyrë që të riprodhoni modelin ju duhet të klikoni vetëm në qelizat që i përkasin modelit.
  • për çdo qelizë të saktë klikuar ju merrni 10 pikë; në qoftë se ju klikoni një qelizë të gabuar atëherë përpjekja aktuale do të përfundojë.
  • ju keni një numër të kufizuar gjykimesh në fillim; çdo model do ta ulë këtë nga një.
  • kur nuk ka më shumë gjykime mbetur ju do të shihni një rezultat të përgjithshëm përshkruar performancën tuaj të përgjithshme lojë.

Loja është e njohur edhe si Memory Matrix dhe ajo i takon grupit Simon Says të lojrave.

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.