Matematikë quiz

Numri xhirim

A =
B =
C =
D =


Ju mund të përdorni shigjetat për të lëvizur në mes të 3 remakes dispozicion.

Matematikë quiz - Rregullat

Pas klasës së matematikës, dërrasë e zezë u fshi, por diçka mbeti. Duke ditur se ishte një shtesë, dhe se çdo simbol i mbetur u zëvendësua me një letër, përpiquni të rishikoni shtimin. Kur të gjitha 4 shifrat janë të sakta, do të shfaqet një mesazh urimi. Fat i mirë!

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.