Katër në Linjë

Katër në linjë - Përmbledhje

Kjo lojë është për lojë kundër kompjuterit. Ju luani me shenjën O dhe kompjuteri luan me shenjën X. Qëllimi është që të bëni 4 shenja të njëpasnjëshme nga mesi juaj, në të njëjtën linjë, kolonë ose diagonalisht.

Një veprim konsiston në vendosjen e shenjës tuaj në një nga ato 13 kolona, sipas zgjedhjes suaj. Shenja do të bjerë poshtë drejt bazës së kolonës, derisa të arrijë një shenjë tjetër. Për shkak të kësaj, kolonat do të mbushen poshtë-lart.

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.