Leviz
Niveli: 1 (nga 9)

Lëviz: 0

Riprovoni këtë nivel
Kalo këtë nivel

Leviz - Përmbledhje

Qëllimi i lojës është që të lëvizin topat në pozicionet e tyre përfundimtare.

Në mënyrë që të lëvizni njeriun e vogël rreth jush mund të përdorni shigjetat e tastierës ose mund të klikoni destinacionin e dëshiruar.

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.