GjarpërShpejtësia e lëvizjes:


Shkalla e rritjes:

Gjarpër - Rregullat

Qëllimi i lojës është që të prekë yjet nga ekrani me kokën e gjarprit të kuq. Goditur buzë ose një pjesë tjetër e gjarprit me kokën e saj përfundon lojën. Klikoni butonin Start për të filluar lojën.

Çelësat e kontrollit janë: B - mbetur, M - e drejtë, J - lart, N - poshtë. Ju gjithashtu mund të përdorni arrow keys për të kontrolluar gjarpër.

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.