Dritat fiken

Niveli: 1 (nga 30)   [>> nivelin e ardhshëm]

Riprovoni sërish këtë bord

Gjeneroni një konfigurim të ri, me të njëjtin nivel vështirësie

Dritat fiken - Rregullat

Loja Dritat fiken ka rregullat e mëposhtme:

  • qëllimi i lojës është të fikni të gjitha dritat në bord
  • duke klikuar në një katror ndryshon gjendjen e tij rrufe
  • klikuar mbi një shesh gjithashtu kalon gjendjen e Veriut të saj, Jugut, Lindjes dhe Perëndimit fqinjët
  • të gjitha nivelet janë të krijuara rastësisht, por ata kanë tendencë për të rritur në vështirësi

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.