Simon thotë

Fillimi i lojës

rezultat: 0

Highscore: 0

Simon thotë - Përmbledhje

Qëllimi i kësaj loje është që të klikoni në të njëjtat ngjyra si kompjuteri bëri, në të njëjtën mënyrë. Fillimisht sekuenca e ngjyrave ka gjatësinë 1. Çdo herë që arrini ta riprodhoni atë në mënyrë korrekte, gjatësia e saj rritet me 1. Marrja e një gabimi rivendos rezultatin tuaj në zero (por rezultati i lartë mbahet).

Lojra të tjera online

Provoni lojëra të tjera Lojera.com, të renditura sipas popullaritetit të tyre:

1. Nonogram
Zbuloni fotot e fshehura bazuar në të dhëna shifror.

2. Futoshiki
Plotësoni një bord duke respektuar pabarazitë.

3. X-top
Hiq grupet e topa në rendin e duhur.

4. Sudoku
Plotësoni me shifra një bord 9x9, me kufizime.

5. Revole topin
Bëni grupe prej 3 topa derisa koha shkon jashtë.